5 Arwydd mai Newyddiaduriaeth yw’r Yrfa i ti

Yn meddwl am ddod yn newyddiadurwr? Dyma 5 arwydd mai dyma’r yrfa berffaith i ti!

Yn meddwl am ddod yn newyddiadurwr? Dyma 5 arwydd mai dyma’r yrfa berffaith i ti!

Daw newyddiadurwyr o sawl cefndir gwahanol. Gall fod yn ffotograffydd ar gylchgrawn cerddoriaeth neu’n ohebydd gwleidyddol. Beth am fideograffydd critig ffilmiau?

Beth bynnag y math o newyddiadurwr, mae ganddynt 5 pheth yn gyffredin. Cymer olwg i weld a wyt ti’n rhannu rhai o’u rhinweddau…

 

Rwyt ti’n hoffi cyfareddu cynulleidfaoedd trwy adrodd straeon mewn modd effeithiol:

 

A yw pobl wedi’u synnu gan dy ddawn i ddweud stori’n effeithiol? Bron yn teimlo fel eu bod yn rhan o’r stori eu hunain? Os mai’r ateb yw ydynt, yna mae gen ti sgil yr hoffai nifer o bobl ei gael!

Mae angen y sgil hwn ar newyddiadurwyr i lwyddo yn y diwydiant!

 

Mae gen ti ddiddordeb cryf ym materion cyfoes:

 

Efallai dy fod yn meddwl, beth yw ‘materion cyfoes’ a pham fyddai gen i ddiddordeb ynddyn nhw? Paid â meddwl yn rhy galed, fe esboniwn ni i ti! Mae materion cyfoes yn cynnwys newyddion o natur wleidyddol neu gymdeithasol – mewn geiriau eraill newyddion ‘NEWYDD DORRI’!

Os wyt ti’n gyson yn llawn diddordeb mewn unrhyw beth a phopeth yn ymwneud â’r newyddion (hyd yn oed y straeon llai poblogaidd), gallet ti fod ar dy ffordd i yrfa ym maes newyddiaduriaeth!

 

Mae gennyt ti bersonoliaeth chwilfrydig yn naturiol

 

Elfen allweddol o fod yn newyddiadurwr llwyddiannus yw dod o hyd i’r atebion does neb arall yn gallu dod o hyd iddynt. Y ffordd orau o wneud hynny yw trwy fod yn chwilfrydig iawn!

Beth oedd Beyoncé yn ei olygu pan safodd hi nesaf at blanhigyn iorwg tra roedd hi’n feichiog gyda Blue Ivy? A yw Tupac wir wedi symud i Ciwba? Hmm…

Os wyt ti’n aml yn edrych ar Gŵgl am yr atebion i’r cwestiynau hyn, mae’n debygol y byddet ti’n newyddiadurwr da!

 

Rwyt ti’n mwynhau teithio

 

Mae teithio fel Marmite, rwyt ti naill ai’n ei fwynhau neu’n ei gasáu. I bennu a fyddet ti’n mwynhau teithio fel newyddiadurwr, ystyria’r pwyntiau hyn:

– Baset ti’n teithio er mwyn gwaith, nid er mwyn cael y lliw haul perffaith!

– Baset ti’n cael dy gyflwyno i bobl a diwylliannau newydd rwyt ti’n anghyfarwydd â hwy.

– Mae llawer o newidiadau yn y tywydd (paid ag anghofio dy eli haul…neu got gaeaf!)

 

Rwyt ti’n fodlon cymryd risgiau!

 

Fel newyddiadurwr, rhaid i ti fod fel ‘Evel Knievel’! Rhaid i ti allu gwneud ychydig yn fwy, tynnu’r llun arbennig hwnnw, gofyn y cwestiwn ychwanegol!

 

Mae rhai newyddiadurwyr ar reng flaen rhyfel hyd yn oed. Gwaeth fyth, ar reng flaen cyngerdd Justin Bieber!  (Paid ag ofni pobl yn sefyll ar dy draed!)

 

Mae cymryd risgiau yn gallu bod yn fuddiol, ond hefyd yn niweidiol. Dewisa dy dasgau’n ofalus. Rwyt ti wedi cael dy rybuddio!

 

Os yw’r rhinweddau hyn yn swnio’n gyfarwydd, efallai byddi di eisiau ystyried gyrfa fel newyddiadurwr! Yn sicr, mae’n ffordd brysur o fyw sy’n aml yn golygu bod yn rhaid i ti weithio y tu hwnt i’r 9 i 5 arferol. Ond newyddiadurwyr yw rhai o’r bobl fwyaf dylanwadol yn y byd! Mae gweld dy waith yn cyffwrdd bywydau yn gwneud y gwaith caled werth chweil!

 

Os yw hyn yn swnio’n rhy gyfarwydd, mae gennym ddantaith i ti!  Rydym yn edrych am Sêr Nesaf y Maes Newyddiaduriaeth i roi cyfle arbennig iddynt! Ar ben hyn, wyt ti wedi cael dy ysbrydoli i ddod yn newyddiadurwr cerddoriaeth? Cymer olwg ar ein hawgrymiadau ar sut i dorri i mewn i’r diwydiant caled hwnnw.