Mae Sêr Newydd Newyddiaduriaeth y Prosiect Cerddoriaeth Mawr yn edrych amdanat TI!

Os wyt ti rhwng 18 a 24 mlwydd oed ac yn breuddwydio am ddod yn awdur, ffotograffydd, cyflwynydd neu hyd yn oed fideograffydd enwog, dyma’r peth i ti!

Os wyt ti rhwng 18 a 24 mlwydd oed ac yn breuddwydio am ddod yn awdur, ffotograffydd, cyflwynydd neu hyd yn oed fideograffydd enwog, dyma’r peth i ti!

 

Yn galw Newyddiadurwyr!

Os wyt ti 18 a 24 mlwydd oed ac yn breuddwydio am ddod yn awdur, ffotograffydd, cyflwynydd neu hyd yn oed fideograffydd enwog, dyma’r peth i ti!

Rydym yn gwybod ei bod yn anodd torri i mewn i ddiwydiant sydd weithiau’n canolbwyntio ar bwy wyt ti yn hytrach na beth rwyt ti’n ei wybod. Rydym ni yma i newid hynny!

Mae ‘Sêr Newydd Newyddiaduriaeth‘ y Prosiect Cerddoriaeth Mawr yn brosiect a luniwyd i roi cyfle i ti weithio gydag un o’r cwmnïau mwyaf ym maes y cyfryngau, Global Radio! Mae Global yn gartref i frandiau fel Capital FM, Capital XTRA, Radio X ac wrth gwrs, y Prosiect Cerddoriaeth Mawr!

 

Rydym yn edrych am sêr nesaf y maes newyddiaduriaeth i ymuno â’n tîm ar sail lawrydd…A sonion ni bod y rhain yn swyddi â thâl?

  • A hoffet ti fynychu gig fel gwestai VIP ac ysgrifennu adolygiad ar gyfer y Prosiect Cerddoriaeth Mawr?
  • Beth am fod yn ffotograffydd gwadd yn un o ddigwyddiadau’r Prosiect Cerddoriaeth Mawr?
  • Cyfweld â pherson enwog neu arbenigwr ym maes cerddoriaeth, gan recordio’r holl beth am fideo?
  • Beth am gael y cyfle i gymysgu a rhwydweithio gyda rhai o bobl fwyaf talentog y diwydiant gan gyflwyno o flaen criw camera?

Os yw hynny’n swnio fel rhywbeth i ti, dyma sut i ymuno!

Sut i ymuno:

Anfonwch e-bost at obi.williams@global.com yn esbonio dy hun ychydig.

  • Wyt ti’n ffotograffydd, awdur, fideograffydd neu rywbeth arall?
  • Wyt ti’n gyfarwydd gyda’n gwefan?
  • Pa fath o ddarn o gynnwys hoffet ti ei greu gyda ni?

Dyna’r cwbl! Os oes gen ti’n sgiliau rydym yn edrych amdanynt, byddwn yn gallu gweithio gyda thi!

Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennyt, felly pam wyt ti’n dal i eistedd yno?!

Os hoffet wybod y sgiliau sydd eu hangen arnat i fod yn newyddiadurwr, sicrha dy fod yn cymryd golwg ar yr erthyl pum arwydd mai newyddiaduriaeth yw’r yrfa i ti. Hefyd, cymer olwg ar ein tudalen newyddion am awgrymiadau ar sut i dorri i mewn i’r diwydiant cerddoriaeth.