Diwrnod ym Mywyd Intern yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

Dyma Ezra sy’n gweithio fel intern yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Dyma Ezra sy’n gweithio fel intern yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Mae’r Prosiect Cerddoriaeth Mawr wedi ariannu nifer o interniaethau yn y diwydiant cerddoriaeth yn rhannol a chreu cyfleoedd anhygoel i bobl ifanc o ledled y wlad sydd eisiau mynd i mewn i’r busnes cerddoriaeth. Byddwn yn eistedd i lawr gyda phob intern yn unigol i ddarganfod sut hwyl maen nhw’n cael arni! Dyma Ezra sy’n gweithio fel intern yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Helo Ezra, sut mae pethau’n mynd?

Yn dda iawn diolch, croeso i Gaerdydd!

Diolch Ez, rydym yn hoffi’r lle! Felly, ers pryd wyt ti wedi bod yn dy rôl?

Wel, rydw i wedi bod yma am jyst dros 2 fis nawr. Mae amser yn hedfan!

Ydy wir! Felly, pan rwyt ti’n cyrraedd yn y swyddfa yn y bore, beth yw’r peth cyntaf rwyt ti’n ei wneud?

Y peth cyntaf rydw i’n gwneud yw mewngofnodi i fy nghyfrifiadur a gwirio fy e-byst a fy nghalendr i gael gweld beth yw fy amcanion ar gyfer y diwrnod.

Rwyt ti’n swnio fel dyn trefnus! Haha. Esbonia ychydig i ni am dy dasgau o ddydd i ddydd.

O, mi ydw i! Ha. Yn gyffredinol, rydw i’n siarad â phobl o wahanol o adrannau’r ganolfan am ein Platfform Radio a’n hamcanion fel gorsaf. Ond rydw i hefyd yn curadu digwyddiadau ac yn mynd i’r afael ag anghenion yr orsaf.

Iawn, gwych. Beth yw dy hoff beth rwyt ti’n ei wneud bob dydd?

I fi, mae pob diwrnod yn wahanol, ond fy hoff ran yw pan mae’r hyfforddeion ifanc yn yr orsaf ac mae’r lle’n llawn bywyd. Rydw i hefyd wir yn mwynhau’r gwaith rydw i’n gwneud yng Nghanolfan Ieuenctid Grassroots ar ddydd Mercher oherwydd rydw i’n gallu gweld bod pob trac rydw i wedi’i recordio yn golygu cymaint i’r artistiaid.

Mae hynny’n dda! Felly, rwyt ti wedi gweithio ar nifer o brosiectau – beth oedden nhw a beth oeddet ti’n hoffi amdanynt neu beidio?

Rydw i wir wedi mwynhau gweithio ar brosiect y platfform radio oherwydd fy mod yn gallu dangos fy ngwaith a bod yn ymwybodol o waith yr orsaf a helpu i gymryd rheolaeth o’r sefyllfa ar ran pobl ifanc.

Ie, gwych! Pa fath o heriau wyt ti’n eu hwynebu o ddydd i ddydd?

Fy heriau mwyaf o ddydd i ddydd yw penderfynu ar y blaenoriaethu ar gyfer y diwrnod. Rwy’n credu fy mod wedi gwneud yn dda gyda hyn ond mae fy mlaenoriaethau a blaenoriaethau’r ganolfan yn wahanol iawn.

Mae angen ymarfer trefnu a gosod blaenoriaethau. Byddi di’n iawn! Beth wyt ti wedi dysgu am fyd gwaith?

Rydw i wedi dysgu bod gweithio’n gallu bod yn anodd ond yn bosib. Rydw i hefyd wedi darganfod fy mod yn abl iawn o weithio mewn cymysgedd o amgylcheddau gan fy mod wedi yn y byd masnach ac ar safleoedd adeiladau yn y gorffennol. Mae gweithio mewn swyddfa yn wahanol iawn eto.

Rwy’n credu bod unrhyw un sy’n gweithio mewn swyddfa’n gallu ymdeimlo â’i dro cyntaf yn gweithio mewn swyddfa. Pa gyngor byddet ti’n rhoi i bobl eraill sy’n ystyried ymgeisio am interniaeth?

Bod hi’n werth dy amser ac ymdrech oherwydd bod y profiad mor dda dy fod yn dysgu cymaint mwy amdanat ti dy hun yn ogystal ag am y byd gwaith. Hefyd, mae’n edrych yn dda iawn ar CV! Baswn hefyd yn cynghori i’r sawl sy’n ystyried gwneud interniaeth i beidio â theimlo fel y person lleiaf pwysig yn yr ystafell oherwydd mai intern ydyn nhw. Gallai fod gennyt fwy o wybodaeth am rai meysydd na phobl eraill a, pwy a ŵyr, gallai’r cwmni fuddio o gof ffres gyda syniadau newydd.

Dyna gyngor da. Mae llawer o gyflogwyr yn edrych am internaid i ddarparu syniadau newydd i’r cwmni. Beth allwn ni ddisgwyl nesaf gennyt ti Ezra?

Rydw i wedi bod yn ystyried am le yn y brifysgol er doeddwn i ddim yn credu fy mod eisiau gwneud hynny ar gychwyn yr interniaeth. Baswn i hefyd yn hoffi parhau i weithio ar fy mhlatfform radio ac efallai ystyried swydd yn y cefndir ym maes teledu.

Mae hynny’n swnio fel dyfodol da o dy flaen! Mewn byd delfrydol, ble fyddi di ymhen pum mlynedd?

Yn gweithio dramor 100%!

Hyfryd! Paid ag anghofio amdanom ni pan rwyt ti’n bersonoliaeth radio mewn gwlad heulog rhywle! Diolch Ezra!

Haha, dim gobaith! Diolch, y Prosiect Cerddoriaeth Mawr.

Jyst fel Ezra, os wyt ti’n frwdfrydig dros gael dy droed i mewn i’r diwydiant, cymer olwg ar ein bwrdd newyddion am awgrymiadau a chyngor ar y camau cyntaf hynny.

Hefyd, os wyt ti’n meddwl am sut i hysbysebu dy hun, dyma ychydig awgrymiadau gwych a fydd yn ddefnyddiol i ti!

Os wyt ti wedi cael dy ysbrydoli gan Ezra a bod gennyt ddiddordeb mewn interniaeth â thâl, cymer olwg ar ein bwrdd swyddi sy’n cynnwys y rolau diweddaraf ledled y DU.