5 Pheth ddysgom ni am Wyliau Cerddoriaeth eleni!

Felly, mae’r haf wedi cyrraedd Prydain, mae’r haul allan (weithiau!) ac mae yna ymdeimlad cŵl o gerddoriaeth fyw yn lledaenu ar draws y genedl.

Felly, mae’r haf wedi cyrraedd Prydain, mae’r haul allan (weithiau!) ac mae yna ymdeimlad cŵl o gerddoriaeth fyw yn lledaenu ar draws y genedl. Gyda bandiau arddwrn a blodau yng ngwallt y merched, mae’n amlwg beth sy’n digwydd: mae tymor y gwyliau wedi cyrraedd!

 

Mae ein tîm yn y Prosiect Cerddoriaeth Mawr wedi bod yn teithio o amgylch y gwahanol wyliau, gyda rhai ohonom yn hedfan i Belfast ar gyfer Wyl AVA, ac un yn dianc i Glasto am 4 diwrnod (am ferch lwcus!). Dyma’r 5 phrif beth rydym wedi eu dysgu am wyliau cerddoriaeth eleni:

 

  1. Mae gwyliau’n lle gwych i fynd i ‘siarad’ â phobl!

Mae gwyliau cerddoriaeth yn lle gwych i ddod i adnabod pobl newydd a rhannu digwyddiadau cofiadwy gyda dy ffrindiau! Mae’n brin i gael cwpl o ddiwrnodau gyda dim byd i’w wneud heblaw am ymlacio a chael hwyl gyda dy hoff bobl!

  1. Mae gwyliau’n gallu bod yn lle gwych i ddysgu pethau newydd

Nid bob diwrnod cei di’r cyfle i fod ar gae 900 acr gyda miloedd o bobl o ledled y byd yn gwrando ar fandiau newydd ynghyd â rhai o gerddorion mwyaf y byd! Fe ddysgi di ambell beth yn y math hwn o awyrgylch! Ond hefyd yng Ngwyl AVA, maen nhw’n cynnal areithiau cyweirnod sy’n fodd hynod ddefnyddiol o roi gwybod i egin gerddorion ar natur y diwydiant.

  1. Mae gwyliau’n lle syfrdanol o dda i rwydweithio fel cerddor

Os wyt ti’n mynychu gwyliau cerddoriaeth am ddibenion rhwydweithio, rwyt ti’n hynod glyfar! Mae gwyliau yn lleoedd gwych i rwydweithio gydag artistiaid newydd ac arbenigwyr cerddoriaeth. Yn ystod neuadd farchnad Gwyl AVA, fe lwyddodd rhai o dîm y Prosiect Cerddoriaeth Mawr gwrdd â darparwyr hyfforddiant, dylunwyr offer cerddoriaeth a chanolfannau hyfforddiant technoleg cerddoriaeth.

  1. Mae’r gwaith sy’n mynd i mewn i drefnu gwyl dda yn ANHYGOEL!

Mae bod yn gyfrifol am drefnu gwyliau fel AVA, Hideout a Glastonbury yn gyfrifoldeb mawr. O’r nwyddau hyrwyddo i wahanol ardaloedd perfformio’r wyl. Roedd Gwyl AVA yn wyl weledol a cherddoriaeth felly roedd llawer o ddelweddau hynod ddeniadol o amgylch y maes. Dychmyga fod rhywun wedi cynllunio pob rhan o hynny? Os wyt ti’n teimlo y byddet yn gallu gwneud rôl debyg, efallai mai rheoli digwyddiadau yw’r yrfa i ti!

 

  1. Byddi’n cael y mwyaf o hwyl pan rwyt ti’n cadw meddwl agored!

Bydda’n agored i unrhyw beth a phopeth er mwyn cael y mwyaf allan o wyl! Wel…o fewn rheswm.

Os wyt ti’n frwdfrydig am reoli digwyddiadau ac yn gallu gweld dy hun yn gweithio mewn gwyl flwyddyn nesaf, cymer olwg ar brofiad James o weithio yng Ngwyl LeeFest neu hyd yn oed profiad Nuala o weithio gydag AVA. Os wyt ti’n teimlo hyd yn oed mwy anturus ac yn credu y gallet ti greu dy wyl dy hun, cymer olwg ar ein sgwrs gyda chyd-sylfaenwyr Gwyl ERIC.