Diwrnod ym Mywyd: Intern Cynorthwyydd Rhaglenni

Mae’r Prosiect Cerddoriaeth Mawr wedi ariannu nifer o interniaethau yn y diwydiant cerddoriaeth yn rhannol ac rydym yn anelu at ysbrydoli a chreu cyfleoedd anhygoel i bobl ifanc o ledled y wlad sydd eisiau mynd i mewn i’r busnes cerddoriaeth. Byddwn yn eistedd i lawr gyda phob intern yn unigol i ddarganfod sut hwyl maen nhw’n cael arni! Dyma beth oedd gan Jo i’w ddweud am ei interniaeth fel Cynorthwyydd Rhaglenni gyda Capital FM.

Am faint wyt ti wedi bod yn dy rôl?

“3-4 mis”

Beth yw’r peth cyntaf rwyt ti’n gwneud pan rwyt ti’n cyrraedd yn y swyddfa?

“Gwneud te i fi, coffi i Rob a darllen fy e-byst!”

Esbonia ychydig i ni am dy dasgau o ddydd i ddydd.

“Mae hyn yn newid bob dydd! Rydw i wedi treulio’r wythnos yma ar y rhaglen frecwast gyda Dave a Lisa yn paratoi’r galwyr ar gyfer y rhaglen a dod o hyd i negeseuon testun a thrydar da. Fodd bynnag, wythnos ddiwethaf, roeddwn yn y swyddfa yn paratoi ‘Heddiw  ar Capital’ ar gyfer yr holl gyflwynwyr a staff. Rydw i hefyd yn rhedeg unrhyw gystadlaethau rhwng fy oriau gweithio.”

Beth yw dy hoff beth rwyt ti’n ei wneud bob dydd?

“Wel, mae hynny’n dibynnu ar ba sioeau rwy’n gweithio! Ar hyn o bryd, rwy’n mwynhau siarad â’r gwrandawyr a chwarae rhan o beth sy’n digwydd yn y sioe y diwrnod canlynol.”

Dyweda wrthym am brosiect rwyt ti’n gweithio arni ar hyn o bryd. Beth wyt ti’n hoffi amdano/ddim yn hoffi amdano?

“Ar hyn o bryd rwy’n gweithio ar alwad ffôn ar gyfer y rhaglen frecwast – mae darpar wraig wedi gofyn i ni ddeffro ei gŵr ar ddiwrnod eu priodas, ac mae’n hoff iawn o Ellie Goulding – felly rydym yn gweithio ar syniadau!”

Pa fath o heriau wyt ti’n eu hwynebu o ddydd i ddydd?

“Ar hyn o bryd, rydw i ar y rhaglen frecwast ac mae’n rhaid i mi ganolbwyntio ar ddod o hyd i alwyr difyr gyda straeon diddorol – radio da!”

Beth wyt ti wedi dysgu am fyd gwaith?

“Does dim dwy swyddfa yr un fath.”

Oes unrhyw beth wedi dy synnu ar dy leoliad eto?

“Rydw i wedi gwrando ar Capital erioed felly mae sut mae popeth yn gweithio wedi fy synnu ychydig”

Pa gyngor byddet ti’n rhoi i bobl eraill sy’n ystyried ymgeisio am interniaeth?

“Ymgeisia am unrhyw beth a phopeth er mwyn ennill profiad.”

Beth wyt ti eisiau gwneud nesaf?

“Ennill mwy o brofiad yn adeilad Global – teledu, digwyddiadau a chyflwyno.”

Mewn byd delfrydol, ble fyddi di ymhen pum mlynedd? 

Mewn byd delfrydol, yn cyflwyno ar y teledu!

Os wyt ti fel Jo ac eisiau bod yn gyflwynydd radio/teledu, cymer olwg ar ein cyfweliad gyda Pandora o Capital FM!