Mae Music Potential gan Capital XTRA yn ysbrydoli pobl ifanc 18 – 25 oed i gychwyn eu gyrfa mewn cerddoriaeth. Cael gwybod sut yma!