Diwrnod ym Mywyd: Intern Cynnwys a Chyfathrebu Digidol

Mae’r Prosiect Cerddoriaeth Mawr wedi ariannu nifer o interniaethau yn y diwydiant cerddoriaeth yn rhannol ac rydym yn anelu at ysbrydoli a chreu cyfleoedd anhygoel i bobl ifanc o ledled y wlad sydd eisiau mynd i mewn i’r busnes cerddoriaeth. Byddwn yn eistedd i lawr gyda phob intern yn unigol i ddarganfod sut hwyl maen nhw’n cael arni! Dyma beth mae Emma wedi bod yn gwneud yn ystod ei interniaeth Cynnwys a Chyfathrebu Digidol gyda BPI yn Llundain.

Beth yw’r peth cyntaf rwyt ti’n gwneud pan rwyt ti’n cyrraedd yn y swyddfa?

“Fel arfer, rydw i’n edrych ar fy e-byst a TweetDeck i weld beth sy’n digwydd yn y diwydiant cerddoriaeth. Yna, byddaf yn gwneud rhestr o’r pethau sydd angen i mi eu gwneud y diwrnod hwnnw.”

Esbonia ychydig i ni am dy dasgau o ddydd i ddydd.

“Mae fy swydd wedi’i rannu’n ddwy rôl: Mae’r ochr gyfathrebu yn ymwneud â chynnal a datblygu presenoldeb BPI ar gyfryngau cymdeithasol. Mae’r ochr arall yn ymwneud â chreu Cynnwys Digidol, felly rydw i’n gwneud fideos, dyluniadau graffeg, hysbysebion a lluniau ar gyfer BPI.

Beth yw dy hoff beth rwyt ti’n ei wneud bob dydd?

“Rwy’n edrych ymlaen at yr agweddau mwy creadigol o fy swydd, gallai hynny olygu unrhyw beth o ymchwilio i ddylunio infograffeg. Un o fy hoff bethau i’w gwneud bob wythnos yw Gwobrau BPI, sy’n digwydd bob dydd Gwener, ble rydw i’n cael cyhoeddi newyddion ecsgliwsif i gerddorion a ffans cerddoriaeth ar Twitter.” 

Dyweda wrthym am brosiect rwyt ti’n gweithio arni ar hyn o bryd. Beth wyt ti’n hoffi amdano/ddim yn hoffi amdano?

“Felly, mae BPI yn cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Medi. Rydw i wedi bod yn ffilmio cyfweliadau gyda ffigurau’r diwydiant a fydd yn cael eu chwarae yn y digwyddiad. Yr wythnos hon, byddaf yn creu animeiddiad o’r logo ac yn golygu’r cyfweliadau. Rwy’n hoffi’r ffaith fy mod yn gallu bod yn gwbl greadigol a fy mod yn gallu gweld y darn gorffenedig. Rydw i hefyd yn hoffi’r cyfrifoldeb a ddaw gyda’r gwaith yma a’r cyfle i gwrdd â phobl baswn i erioed wedi cwrdd â hwy heb y prosiect. Yr unig beth ddydw i ddim yn ei hoffi am y prosiect yw bod rhaid i mi sefydlu stiwdio fechan gyda goleuadau a chefndir ar gyfer pob cyfweliad. Mae hynny’n cymryd llawer o amser ac mae llawer o bethau trwm i’w codi!”

Pa fath o heriau wyt ti’n eu hwynebu o ddydd i ddydd?

“Fy her fwyaf oedd tyfu nifer ein dilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol ond rydw i wedi dod i’r afael â beth sy’n gweithio gyda hwnnw ac rydym yn agosáu at ein nod.”

Beth wyt ti wedi dysgu am fyd gwaith?

“Rydw i wedi dysgu bod cael ymagwedd gadarnhaol a synnwyr digrifwch yn helpu’n fawr yn y gwaith.”

Oes unrhyw beth wedi dy synnu ar dy leoliad eto?

“Roedd yr wythnos gyntaf yn syndod, cyn i mi ddechrau gweithio yma hyd yn oed, fe es i Gystadleuaeth y Prosiect Cerddoriaeth Mawr ac ar fy nhrydydd niwrnod, roedd yn seremoni’r Gwobrau BRIT!”

Pa gyngor byddet ti’n rhoi i bobl eraill sy’n ystyried ymgeisio am interniaeth?

“Gofala ar ôl dy les a datblygu dy sgiliau yn annibynnol. Mae chwilio am swyddi yn gallu torri dy galon, mae’n bwysig gofalu ar ôl dy hun a gwneud rhywbeth sy’n dy wneud yn hapus.”

Beth wyt ti eisiau gwneud nesaf?

“Hoffwn barhau gyda fy ngwaith dylunio a fideos, boed fel dylunydd mewnol ar gyfer cwmni fel BPI/label recordio neu fel rhan o asiantaeth Greadigol/Gynhyrchu.”

Mewn byd delfrydol, ble fyddi di ymhen pum mlynedd?

“Ymhen pum mlynedd, hoffwn fod yn rhan o dîm golygyddol neu greadigol. Mae’r interniaeth wedi rhoi’r hyder i mi fod gennyf ddigon o sgiliau i weithio fel rhan o grŵp.”