Sut i: Ddod yn Rhaglennydd Cerddoriaeth

A ydych chi’n frwdfrydig am y cyfryngau ac yn credu eich bod yn gallu adnabod y gân hynod boblogaidd nesaf? Gallech gyfuno’ch diddordeb mewn cerddoriaeth a’ch gallu i ddarogan llwyddiant i mewn i’r swydd ddelfrydol o raglennydd cerddoriaeth. Fe siaradom â Phennaeth Cerddoriaeth Radio X a’r ffan cerddoriaeth, Mike Walsh, am rôl rhaglennydd cerddoriaeth, sut i ddechrau arni a’i yrfa ei hun.

Beth mae rhaglennydd cerddoriaeth yn ei wneud?

Prif rôl rhaglennydd cerddoriaeth yw sicrhau bod gorsaf radio yn darlledu’r detholiad mwyaf cystadleuol o gerddoriaeth ar gyfer ei chynulleidfa darged. Mae hyn yn cynnwys chwarae’r caneuon cywir yn y drefn gywir i gynyddu’r gynulleidfa trwy gael y nifer uchaf o wrandawyr yn gwrando am y cyfnod hiraf o amser. 

Sut mae rhaglennydd yn penderfynu pa ganeuon sy’n addas ar gyfer eich gorsaf?

Rydym yn edrych ar beth fyddai’n apelio at ein gwrandawyr. Yn gyntaf, rydym yn edrych ar yr arddull oherwydd mae Radio X yn gyffredinol yn chwarae cerddoriaeth annibynnol/amgen, a dyna’r arddull rydym fwyaf tebygol o’i ystyried. Rydym hefyd yn edrych ar oedran a chenedl y farchnad darged, ac oherwydd bod gwrandawyr Radio X yn bennaf yn eu tridegau, rydym yn chwarae cerddoriaeth sy’n berthnasol i’r farchnad honno. Mae’r rhan fwyaf o’n gwrandawyr hefyd yn ABC1, sy’n bwysig ar gyfer Radio X oherwydd dyma un o’r lefelau uchaf o incwm gwario ar radio masnachol. Mae’n ymwneud â thargedu a gwasanaethu’r targed hwnnw. Rwy’n credu pan rydych yn tynhau’r ffocws eich bod yn lledaenu’r apêl. Felly pan rydych yn canolbwyntio ar elfennau penodol, rydych yn creu cynnyrch sydd wedi’i mireinio cymaint ei bod yn dod yn ddeniadol i fwy o bobl, weithiau hyd yn oed y tu allan i’ch cynulleidfa darged.

Beth yw’r peth gorau am eich swydd?

Mae bod yn ffan o gerddoriaeth a chael y moethusrwydd o gael eich amgylchynu gan gerddoriaeth bod dydd yn fraint ac mae’r cyfle i wneud gwahaniaeth i yrfa artist yn arbennig iawn.

Beth yw’r peth gwaethaf am eich swydd?

Yn debyg i’r rhan fwyar o orsafoedd radio masnachol, rydym yn hynod brysur gyda thimau bychan iawn. Gall fod yn anodd dod o hyd i’r amser i wneud popeth sydd angen i chi ei wneud, neu rydych chi eisiau ei wneud, ac mae swm aruthrol o gerddoriaeth newydd i wrando ar. Hoffwn gael mwy o amser i wrando ar gerddoriaeth newydd. 

Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhaglennydd?

Mae’n rhaid i chi hoffi cerddoriaeth yn fawr iawn a chael chwant di-baid i ddod o hyd i’r gân honno rydych chi’n credu gallai fod yn boblogaidd. Pan rydych chi’n derbyn cannoedd o ganeuon yr wythnos, mae’n cymryd amser i weithio trwyddynt i gyd ac mae angen cael gwir frwdfrydedd am gerddoriaeth ac am ddarganfod rhywbeth newydd. 

Beth yw uchafbwynt eich gyrfa hyd yn hyn?

Rhaid dweud bod hynny wedi bod deng mlynedd yn ôl pan enillais rôl Phennaeth Cerddoriaeth Radio X. Dyna oedd, a dyna yw, fy swydd ddelfrydol.

Eisiau cymryd golwg ar rôl arall yn ymwneud â’r radio? Darganfyddwch beth mae Hyrwyddwr Radio gydag Universal yn gwneud! A beth am gymryd golwg ar ein hawgrymiadau ar ennill eich swydd gyntaf yn y byd radio.