Sut i: Gael swydd ym maes Newyddiaduriaeth Cerddoriaeth

Os ydych yn grefftus gyda geiriau, yn meddu ar wybodaeth arbenigol am arddull penodol o gerddoriaeth a chlust feirniadol, efallai bod gyrfa ym maes Newyddiaduriaeth Cerddoriaeth yn iawn i chi. Os ydych chi’n breuddwydio am adolygu gigs ar gyfer NME, ysgrifennu dadansoddiad critigol o dueddiadau diweddaraf y diwydiant cerddoriaeth ar gyfer MusicWeek neu greu erthygl olygyddol hwylus a diddorol ar gyfer PopBuzz, bydd rhaid i chi feddu ar eirfa helaeth a bod yn frwdfrydig am ysgrifennu.

Fe siaradom gyda Alim Kheraj, Uwch Olygydd gyda PopBuzz a gofyn iddo am ei gyngor ar lwyddo yn y byd cerddoriaeth olygyddol.

Beth ydych chi’n gwneud o ddydd i ddydd?

“Yn y bore, rydw i’n edrych ar ystadegau’r wefan o’r diwrnod canlynol ac yn edrych ar fewnwelediadau cymdeithasol i helpu pennu pa fath o gynnwys sydd wedi gweithio orau. Yna, rydym yn cael cyfarfod golygyddol i benderfynu pa gynnwys rydym eisiau ei wneud trwy gydol y diwrnod. Yna, rydym yn creu’r cynnwys yna trwy gydol y diwrnod ac, yn dibynnu ar y diwrnod, byddwn hefyd yn trefnu cynnwys cymdeithasol hefyd.”

Sut gawsoch chi eich rôl gyda PopBuzz?

“Fe gychwynnais yn y diwydiant cerddoriaeth trwy wneud interniaeth gyda chylchgrawn o’r enw Notion, ac fe arweiniodd hynny ataf yn gweithio ym maes cerddoriaeth olygyddol yn llawrydd yn helpu artistiaid gyda’u sianeli cyfryngau cymdeithasol. Yn, fe es i weithio i LiveNation a helpu i lansio eu blog i gwsmeriaid cyn i mi ddod yma, i PopBuzz.”

Beth yw rhan gorau eich swydd?

“Mae’n wych cwrdd ag artistiaid a siarad â hwy am eu cerddoriaeth. Mae hefyd yn rhoi llawer o foddhad yn gweld pobl yn ymrwymo gyda rhywbeth rydych chi wedi ysgrifennu.”

Beth yw agwedd mwyaf heriol eich swydd?

“Mae’n swydd 24 awr, 7 niwrnod yr wythnos sydd byth wir yn stopio. Mae’n gyffrous iawn ond gall hefyd fod yn anodd, ond dyna natur gwaith ar-lein.” 

Pa sgiliau allweddol sydd eu hangen arnoch i weithio ym maes cerddoriaeth olygyddol?

“Amynedd

Sgiliau ysgrifennu a golygu da

Y gallu i ddadansoddi gwahanol fathau o gynnwys”

Pa gyngor basech chi’n rhoi i rywun sy’n gobeithio gweithio ym maes cerddoriaeth olygyddol?

“Ysgrifennwch bryd bynnag fedrwch chi ac ymgeisiwch am bopeth! Peidiwch ag ofni gwneud rhai darnau am ddim, oherwydd mae’n rhaid i bawb ddechrau yn rhywle ac adeiladu enw da, ond detholwch bethau yn ofalus. Mae’n bwysig iawn cael eich enw allan a chwrdd â phobl a sicrhewch eich bod yn cadw portffolio!”

Pa fath o bethau dylech chi eu cynnwys yn eich portffolio am swydd olygyddol?

“Y pethau y dylech chi eu cynnwys yw:

Straeon newyddion, er mwyn i chi allu dangos darpar gyflogwyr eich bod yn deall sut i adrodd ar stori, gan ddewis y darnau gorau o wybodaeth a sicrhau eich bod yn creu ongl unigryw arni. Dylech hefyd roi cynnig ar ysgrifennu erthyglau nodwedd, os yw hyn yn ddarnau ymchwiliadol neu’n ddarnau yn dadlau’ch barn. Ond, sicrhewch na fod eich ysgrifennu byth yn rhy negyddol. Mae’n well gan y rhan fwyaf o leoedd, yn enwedig ar-lein, tôn gadarnhaol yn gyffredinol. Hefyd, os gallwch chi, rhowch gynnig ar gyfweliadau. Hyd yn oed os yw hyn yn golygu cyfweld â’ch rhieni/brodyr/athrawon. Mae’n brofiad gwych ac yn dangos a ydych chi’n gallu gofyn cwestiynau allai fod yn wahanol o bobl eraill.”

Beth yw uchafbwynt eich gyrfa hyd yn hyn?

“Fe wnes i fwynhau cyfweld â Nicole Scherzinger. Dyna oedd fy nghyfweliad cyntaf gyda pherson Rhestr-A ac roedd hi’n llawer o hwyl.”

Swnio fel eich math chi o swydd? Dysgwch fwy trwy ddarllen yr erthygl hon ar sefydlu eich blog eich hun.