Sut i Drefnu Digwyddiadau Llwyddiannus

Eventbrite oedd darparwyr ein tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw y Prosiect Cerdd Mawr yn Fyw. Dyma’u tîm yn rhannu’u hawgrymiadau gwych ar sicrhau bod eich digwyddiad yn gwerthu allan…

 1.Adnabod eich cynulleidfa

Y cam cyntaf i drefnu unrhyw ddigwyddiad llwyddiannus yw cael dealltwriaeth lawn o bwy rydych chi eisiau i fod yno. Beth yw eu hanghenion neu heriau? Faint maen nhw gallu fforddio? Pa mor bell fyddan nhw’n teithio? Dyma rhai o’r cwestiynau allweddol dylech chi allu’u hateb cyn trefnu digwyddiad newydd.

Dysgwch fwy am sut i ymchwilio’ch cynulleidfa, crëwch bersonâu ac amcangyfrifwch faint eich marchnad.

2. Diffiniwch werth eich cynnig

Unwaith eich bod yn gwybod ar gyfer pwy mae’ch digwyddiad, gallwch ddechrau feddwl am sut byddwch yn ei farchnata. Craidd eich marchnata bydd gwerth eich cynnig neu bwynt gwerthu unigryw. Mae hyn yn golygu ysgrifennu brawddeg neu baragraff sy’n esbonio pam fod eich digwyddiad yn arbennig a pham na fydd pobl eisiau ei golli.

Dysgwch fwy am sut i benderfynu ar werth eich cynnig.

 3.Gosodwch eich cyfryngau cymdeithasol yn gywir

Does dim rhaid i gyfryngau cymdeithasol fod yn gymhleth, ac mae rhai dulliau sylfaenol o fynd ati er mwyn bod yn llwyddiannus. Un o’r rhain yw creu hashnod cofiadwy, unigryw a byr gellir ei defnyddio ar draws yr holl brif rhwydweithiau cymdeithasol.

Dysgwch fwy am sut i sefydlu hashnodau llwyddiannus.

 

4.Dewch o hyd i’r lleoliad cywir

Yn aml y lleoliad yw un o’r penderfyniadau pwysicaf – a drytaf – byddwch chi’n gwneud wrth drefnu digwyddiad. Mae angen iddo adlewyrchu’ch personoliaeth, bod o fewn cyllideb a bodloni pob un o’ch anghenion logistaidd. Mae cymryd yr amser i ddod o hyd i’r lleoliad cywir yn hanfodol wrth drefnu digwyddiad llwyddiannus.

Dysgwch fwy am sut i hurio’r lleoliad perffaith ar gyfer eich digwyddiad.

5. Ymestynnwch eich cyllideb

Mae pawb yn gwybod bod arian ddim yn tyfu ar goed, felly mae’n rhaid i chi wneud i beth sydd gennych chi fynd mod bell â phosib. Mae trafod yn synhwyrol, cynllunio da a’r parodrwydd i gyfaddawdu ar adegau oll yn helpu i’r arian fynd ychydig ymhellach.

Dysgwch fwy am sut gallwch chi wneud y mwyaf o gyllideb eich digwyddiad.

 6. Hyrwyddwch eich digwyddiad ar-lein

Unwaith bod eich digwyddiad yn fyw ar Eventbrite, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn gwneud y pethau cywir i’w hyrwyddo ar-lein. Mae e-bost, cyfryngau cymdeithasol, tudalennau glanio ac optimeiddio allweddeiriau oll yn chwarae rhan wrth helpu pobl i ddod o hyd i’ch digwyddiad.

Dysgwch fwy am sut i farchnata’ch digwyddiad ar-lein.