Sut i: Sefydlu eich Busnes Cerddoriaeth eich hun

Mae’n gallu bod yn anodd llwyddo yn y diwydiant cerddoriaeth. Byddwch yn clywed llawer o bobl yn dweud Na ar y ffordd i’ch swydd ddelfrydol, ac mae hyn yn gallu bod yn dorcalonnus. Mae llawer o bobl yn rhoi eu hymdrechion i gyd i mewn i gael swydd gyda label mawr, a dyma beth wnaeth Natasha Foster-Wilson o Baby People hefyd. Nid oedd cyfweliadau Natasha gyda labeli mawr yn mynd yn dda bob tro a doedd hi ddim eisiau symud i Lundain, felly fe benderfynodd hi lunio ei llwybr ei hun yn y diwydiant cerddoriaeth. Diolch i ddatblygiadau technolegol a digidol, mae sefydlu eich busnes cerddoriaeth eich hun bellach llawer mwy fforddiadwy nag o’r blaen.

Mae meddalwedd weddol rad yn gallu helpu troi’ch gliniadur yn stiwdio recordio ac mae atyniad y we wedi ei wneud yn bosib troi ystafell wely yng nghefn gwlad yn swyddfa.

Fe weithiodd Natasha gyda grŵp hip hop lleol yn Nottingham, rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant yn Llundain a rhedeg ei digwyddiadau a gwyliau cerddoriaeth ei hun. Fe ddatblygodd Natasha rhwydwaith o gysylltiadau megis DJs, cynhyrchwyr, artistiaid a gweithwyr proffesiynol y diwydiant a oedd yn fuddiol wrth iddi sefydlu ei busnes ei hun. Gyda’i busnes newydd, fe aeth i Dubai ac Abu Dhabi ac fe arweiniodd hyn at gyfleoedd i weithio gyda Nike, Gemau Olympaidd Llundain 2012, Radio 1Xtra a’i rôl gyfredol gyda Baby People.

Dyma 5 Awgrym Gwych gan Natasha er mwyn llwyddo yn y diwydiant

 

  1. Ysgogwch eich hun

 

Gall fod yn anodd dod o hyd i swyddi ac efallai bydd angen i chi fod yn hunangyflogedig er mwyn creu’r swydd rydych chi eisiau ei gwneud.

 

  1. Gwnewch eich hun yn anghenraid

 

Gwirfoddolwch, gwnewch brofiad gwaith ac interniaethau, a byddwch mor dda bod cwmnïau yn gofyn i chi ddod yn ôl

 

  1. Rhwydweithiwch

 

Ewch i gwrdd â phobl a byddwch yn awyddus, crëwch gysylltiadau gyda phobl sydd â’r swydd rydych chi ei eisiau a dysgwch sut ddechreuon nhw yn y swydd

 

  1. Byddwch yn benderfynol

 

Gweithiwch yn galed, byddwch yn ddefnyddiol, yn ddyfal a pheidiwch â rhoi’r gorau i’ch breuddwyd

 

  1. Byddwch yn frwdfrydig

 

Pan rydych chi’n rhedeg allan o arian neu’n methu â gweld unrhyw gynnydd, bydd eich brwdfrydedd yn eich cario drwodd!

Am ragor o gyngor ac ysbrydoliaeth ar y diwydiant cerddoriaeth, cymerwch olwg ar ‘Sut mae Cychwyn ar y Gwaelod yn Gallu Mynd â Chi i’r Brig a ‘Sut i wneud Arian o Gerddoriaeth?’.