Yn dal i feddwl am interniaeth gyda’r Prosiect Cerddoriaeth Mawr?

Wyt ti’n dal i feddwl am ymgeisio am interniaeth gyda’r Prosiect Cerddoriaeth Mawr? Wel, dyma ni’n cwrdd ag Ezra ac Ellie i gael eu safbwynt ar yr holl beth…

Wyt ti’n dal i feddwl am ymgeisio am interniaeth gyda’r Prosiect Cerddoriaeth Mawr? Wel, dyma ni’n cwrdd ag Ezra ac Ellie i gael eu safbwynt ar yr holl beth…

 

Yn meddwl am interniaeth gyda’r Prosiect Cerddoriaeth Mawr?

A wyddet ti fod y Prosiect Cerddoriaeth Mawr wedi rhannol-ariannu nifer o leoliadau gwaith yn y diwydiant cerddoriaeth? Ein nod yw creu cyfleoedd anhygoel i bobl ifanc o ledled y wlad  sydd eisiau cael eu troed i mewn i’r diwydiant cerddoriaeth.

Felly, aethom i siarad â dau o’n interniaid, Ellie ac Ezra i drafod sut mae lleoliad gyda’r Prosiect Cerddoriaeth Mawr wedi bod yn fuddiol iddyn nhw.

Cymer olwg ar hyn:

Am ragor o wybodaeth am sut aeth interniaeth Ellie gyda Tramshed Tech, cymer olwg ar yr erthygl hon yn amlinellu diwrnod yn ei bywyd.

Hefyd, paid â cholli’r cyfle i ddarllen sut hwyl gafodd Ezra fel intern yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

 

Os wyt ti wedi dy ysbrydoli ac os yw interniaeth gyda’r Prosiect Cerddoriaeth Mawr o ddiddordeb i ti, cymer olwg ar ein Bwrdd Swyddi i weld y cyfleoedd diweddaraf.